Změnový proces

Cílem změnového procesu je skutečně implementovat nabyté znalosti pracovníků, kteří byli na školení, do pracovního procesu.

Každý HR manažer doufá, že když posílá zaměstnance na školení, bude mít školení velký pozitivní vliv na budoucí práci zaměstnanců. Bohužel se však stává, že zaměstnanci nabyté znalosti používají různě a někdy také vůbec. Ano, někdy je to nechuť zaměstnanců přijmout změnu, ale také je to často neschopnost zaměstnanců znalosti v praxi použít, přestože by chtěli. Chybí jim podpora, motivace, řízení znalostí a také odstranění bloků, které jim brání v přijetí změny.

My s vašimi zaměstnanci pracujeme i po školení. Zaručíme vám, že zaměstnanci znalosti začnou používat v praxi. Pomůžeme jim odstranit bloky v přijetí změny a jejich změnu v provozu také opakovaně odkontrolujeme.

Tento změnový proces byl pravidelně používán našimi manažery v současné i minulé praxi a dokázal zvýšit měziroční obrat týmu až o 70%.

Programy

Změna myšlení a následného jednání manažerů je několikaměsíční proces. Samotné školení bez následného řízení má velmi nízkou efektivitu. Náš tříměsíční změnový proces zahrnuje soubor těchto nástrojů:

Analýza

Pro zjištění aktuálního stavu provedeme výzkum spokojenosti zaměstnanců. Provádíme dotazníkové šetření, jak manažerů, tak i jejich podřízených. Společnost je seznámena s aktuálním stavem. Měříme spokojenost v zaměstnání, což je klíčový faktor pro pracovní pohodu a podávání kvalitního výkonu.

Plán procesu

Na základě zjištěných dat Vám navrhneme plán změnového procesu.

Školení a trénink modelových situací

První den se věnuje teorii a druhý den tréninku modelových situací. Teorie naučí účastníky diagnostikovat osobnost podřízeného, pochopit podstatu typu osobnosti a naučit se s ním komunikovat. Nemalou část věnujeme také pozitivnímu plánování a samotné osobnosti manažera.

Druhý den provádíme cvičení modelových situací, kdy všichni účastníci řeší běžné i mezní situace v simulovaném pracovním provozu. Krátké modelace provádíme během celého školení, protože vzděláváme cestou emočního zážitku. Školení a trénink se provádí ve Vámi zvoleném zařízení.

Stínování

Každý manažer má schůzky se svým podřízeným. Naše úloha spočívá ve sledování a zjištění, jak se podařilo manažerovi nový program uchopit, zdali hovoří „jazykem“ svého podřízeného a popřípadě zjistit stav pro následný rozvoj.

Zpětná vazba

Zpětná vazba neznamená výčet špatných kroků, ale pojmenování silných stránek, zvýšení sebevědomí a pojmenování dalšího rozvoje. Je součástí jak školení, tak i stínování.

Koučování

Pomůže manažerům odstranit neefektivní a často jednostranné manažerské chování, které je řízeno vnitřními emočními rovnicemi. Cílem je tyto rovnice identifikovat, odstranit a nahradit novými vzorci. Koučování se provádí v místě výkonu práce manažera.

Teambuilding

Pokud nemá manažer důvěru svých podřízených, nezbude mu nic jiného než nařizovat a nařizovat. Cílem celého našeho programu je vybudování důvěry, získání víry ve společný cíl a ochotu pracovat na plný výkon. Účastníky jsou nejenom manažeři, ale také jejich podřízení. Všichni účastníci si postupně vyzkoušejí, jaké to je být manažerem a poznají sami sebe i své kolegy v různých simulovaných situacích. Cvičení je jednodenní a provádí se ve Vámi zvoleném areálu.

Řízení manažerů

Nijak nezasahuje do řízení nadřízeného příslušného manažera. Jde souběžně a za vědomí nadřízeného. Týká se řízení adaptačního procesu na nový způsob jednání manažera s podřízenými. Probíhá osobně nebo telefonicky, 1-2 krát týdně.  Je velmi důležité pro fixaci změny.

Kontrola

Kontrolní šetření má stejný průběh jako prvotní analýza. Společnosti je vystaven kontrolní zápis.

Výsledek

Manažer respektuje rozdílnost osobností a chápe důležitost přizpůsobit komunikaci každému podřízenému podle typu jeho osobnosti. Umí efektivně zadat práci, pochválit, vytknout nedostatky. Umí všechny podřízené motivovat pro společný cíl a nadchnout je, aby pracovali na plný výkon. Má důvěru svých podřízených. Zná princip pozitivního plánování, uvědomuje si sílu energie myšlenek a používá ji pro splnění pracovních cílů.