Školení a trénink pro střední a liniový management

Tento program obsahuje klíčové dovednosti manažera, které musí zvládat na jakékoliv pozici. Je obzvláště vhodný pro vedoucí
pracovníky, kteří jsou specialisty a nemají vzdělání v oblasti řízení lidských zdrojů a pro manažery, kteří si chtějí ukotvit svoje
dovednosti. Časová dotace: 2 dny (16 hodin)

1. Sebepoznání
Eysenckův osobnostní test
Cvičení sebeprezentace
Cvičení poznávání druhých
2. Komunikace
Jasná komunikace bez útoků na druhého
Cvičení Jak si lidé rozumějí
Komunikační omyly
Aktivní naslouchání
Cvičení Komunikační šum
Neverbální komunikace
Cvičení Jak rozumět druhému beze slov
Asertivní jednání včetně cvičení
3. Řešení konfliktů
Příčiny
Stupňování konfliktu
Taktiky zvládnutí konfliktu
Cvičení Zvládnutí konfliktu
4. Role a praktická práce manažera
Manažerská matice
Nejdražší chyby manažera
Zadávání úkolů včetně cvičení
Prosazení změny včetně cvičení
Delegování pravomocí včetně cvičení
Řízení podřízených (konkrétní schůzka)
Vedení týmu (porada)
5. Motivace
Motivace x stimulace x manipulace
Motivační typy podle Plamínka
Cvičení Diagnostika typů a motivování k úkolu