Proč změnu?

Říká se: „Změna je život!“ Paradoxně je však všemi velmi těžce přijímána. Změna narušuje naši komfortní zónu, naše „bezpečí“.
Změna přináší vždy něco nového. Změna dává příležitost vymanit se ze starých a již nefunkčních způsobů myšlení. Pokud přichází změna neplánovitě, stává se změnou krizovou a někdy až kritickou.
Proto je dobré počítat se změnou ve strategickém plánování, hledat nové přístupy a vyhnout se kritickým situacím. Vždy to znamená náskok před konkurencí.
21. století bude o informacích a o lidech. To je ten největší kapitál, který společnost vlastní. Jen sociálně vyspělý zaměstnanec bude vytvářet pozitivní firemní kulturu, která má přímý vliv na spokojenost zaměstnanců a dlouhodobý zisk.