Náš tým

Václav Vaníček
jednatel, interim manažer, ředitel obchodu

_DSC0720

Více informací
Mám dvacetiletou praxi v řízení lidských zdrojů od liniového managementu až po TOP management, včetně mezinárodních firem, zejména v oblastech finančnictví, vzdělávání a průmyslu. Veškeré mé znalosti a dovednosti jsou úspěšně ověřeny praxí.
Za naši společnost poskytuji služby interim manažera a řídím implementaci změnového procesu do společnosti. Pracuji především s motivací lidí. Učím je moderní způsoby řízení za využití emoční inteligence a empatie. Díky svým zkušenostem v různých úrovních řízení, dokážu pracovat jak s liniovým manažerem, tak i s ředitelem společnosti.
Vystudoval jsem obchod a marketing a dále pak vysokou školu se zaměřením na řízení lidských zdrojů.
Nad rámec studia se věnuji motivaci zaměstnanců a psychologii.
Ve svém volném čase rád cestuji, poznávám nové lidi a hraji tenis.
Moje životní motto „Nikdy se nevzdávám.“

Bc. Jitka Kováříková
jednatel, školitel, kouč

_DSC0710

Více informací
Mám dvacetiletou praxi z rozdílných odvětví, typů společností i pracovních pozic, od personalisty až po ředitele společnosti. Moje kompetence pramení nejenom ze studia, ale především z praxe, kde jsem si všechno, co školím, zažila a prověřila. V naší společnosti působím jako školitel a kouč se zaměřením na management řízení lidských zdrojů a psychologii řízení, z kterých mám státní zkoušku. Při svých školeních uplatňuje metodu emočního zážitku, kdy posluchač informaci nejen vidí, slyší a zapíše si ji, ale také si ji rovnou prožije při cvičeních, která školení provázejí. Téma pak mnohem rychleji vstřebá a zapamatuje si.
V minulosti jsem působila jako mentor a trenér obchodních a komunikačních dovedností, a věnovala jsem se manažerskému a skupinovému koučování, i koučování individuálnímu.
Vystudovala jsem středoškolský obchod a marketing a dále pak univerzitní ekonomii a management. Ve svých individuálních studiích se věnuji pozitivnímu myšlení a plánování, s jehož pomocí lze lépe dosáhnou svých cílů.
Ve svém volném čase ráda cestuji a poznávám přírodní a historické pamětihodnosti.
_DSC0730
_DSC0743
_DSC0726