My

Naše služby

Naše společnost se zabývá psychologií řízení, zvláště pak interpersonální rolí celého managementu. Vytváříme a implementujeme změnové programy, formou školení, řízení a rozvoje všech manažerů.

Naše vize

Pracujeme na pozvednutí práce manažera. Manažer je nejenom schopný v řízení lidských zdrojů a rozhodování, ale velmi dobře zvládá interpersonální   a informační roli, má přirozenou autoritu, úctu, sílu, dynamiku, schopnost uznání a motivace a lidský přístup.

Co neděláme

Strategie a řízení hlavní činnosti organizace je plně v kompetenci aktuálního managementu. My tvoříme projektový tým, určený k implementaci změny.

Důsledky chybné práce manažera

Základem manažerské práce je lidský rozměr. Manažer může umět vést porady, mít perfektní time management a důsledně provádět kontrolu, ale když to s lidmi neumí, výsledek bude slabý. Zaměstnanci při nejbližší příležitosti odejdou jinam. A zaměstnavateli nezbude nic jiného, než provést nové výběrové řízení, které s následnou adaptací zvýší náklady na pracovní místo o dalších X set tisíc korun. V lepším případě zaměstnanec zůstane a jeho pracovní výkon se bude pohybovat okolo 50%. Největší bohatství společnosti nespočívá v hmotném majetku ani v portfoliu klientů, ale v lidských zdrojích a to si bohužel uvědomuje velmi málo společností.

Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro nás lidé pracovali rádi a na plný výkon. K tomu využíváme naše dlouhodobé poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů. Tento proces neznamená pouhé školení, ale jedná se o několika měsíční proces, skládající se z: analýzy, školení, tréninku modelových situací, teambuildingu, koučování manažerů, a komplexního řízení změny (stínování manažerů, řízení manažerů). Po ukončení programu provádíme kontrolu provedené změny.