Jak pracujeme

Ze své praxe víme, že nestačí zaměstnance v něčem proškolit, ale je třeba potom dohlížet, aby byly nové informace osvojeny a správně implementovány do jejich pracovních činností. Celou tuto změnu je třeba řídit, ale není možné, aby změnu řídil aktuální management, který si změnu také teprve osvojuje.
Proto je součástí našich služeb také interim manažer, který po omezenou dobu (cca 3 měsíce) aktivně s organizací spolupracuje a změnu řídí.
Celkový proces se skládá ze sestavení jednotlivých programů, které na sebe navazují a zároveň se doplňují.

plán změnového procesu pro 15 manažerů