Co tím získáte

Zavedením změny soustředící se na lidský rozměr manažera získáte spokojené zaměstnance. Ti podávají vyšší pracovní výkon. Spokojenost zaměstnance se promítne i do vztahu s klientem, do nižší fluktuace, menší zmetkovosti a vyššímu tvůrčímu myšlení a zavádění inovací. Toto všechno ovlivní i firemní kulturu a posune Vás mezi společnosti, pro které chtějí zaměstnanci nejvíce pracovat. Tím se k Vám zvýší příliv kvalitních zaměstnanců, ze kterých si budete moci vybírat. V konečném důsledku to zvýší zisk společnosti, který bude pramenit z radosti z práce.

Certifikace -Interpersonálně vlídná organizace

logo-cert-sOrganizace, která projde naším procesem, získá certifikát Interpersonálně vlídná společnost. Díky němu bude organizace více atraktivní pro své současné i budoucí zaměstnance a zároveň bude celou společností velmi pozitivně vnímána. Protože dochází ke změnám pracovního týmu, je nutné po pěti letech certifikát obnovit.